Resultats econòmics

Amb una plantilla de més de 400 treballadors, Comforsa factura al voltant de 70 milions d’euros l’any. Les exportacions representen el 90% de la nostra activitat, sent Europa i els Estats Units els nostres principals mercats. El continent europeu, la regió NAFTA i Àsia representen les principals àrees receptores dels productes fabricats als nostres centres de producció de Catalunya i Cantàbria que, a través d’acords i aliances amb socis estratègics internacionals, tenen presència a més de 20 països i en sectors com el vehicle industrial, l’obra civil, l’automoció, la marina, l’agricultura i el ferroviari. La rapidesa, l’eficiència i el compliment dels més alts estàndards internacionals de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient són l’aval de la nostra activitat.

export-ca

La producció anual de Comforsa supera les 50.000 tones de peces, de les quals un 55% s’adrecen al vehicle industrial, un 26% a maquinària d’obra civil i prop d’un 10% a l’automoció.

La solidesa econòmica de Comforsa ens permet emprendre inversions adreçades a la introducció de nous mètodes de treball i a la incorporació de tecnologies avançades per ser més competitius. Projectes de millora de les instal·lacions, dels processos, d’implementació de mesures de protecció del medi ambient i d’estalvi energètic, així com de formació dels treballadors, convergeixen per assolir el nostre objectiu: proporcionar solucions de forja avançades per satisfer les necessitats dels nostres clients i diferenciar els seus productes.