Qui som?

Equip humà

Comforsa compta amb un equip de més de 370 professionals i un equip directiu que treballen per oferir solucions integrals al món de la forja. La motivació, la qualitat humana i el compromís dels treballadors són la força que permet estar en tot moment al servei dels clients.

Enginyeria

Producció i altres

Qualitat

Formació

Comforsa elabora un Pla de Formació Anual per tal de garantir la formació i desenvolupament continu dels seus treballadors i amb l’objectiu que puguin adquirir, millorar i actualitzar les seves competències i qualificacions professionals. La formació ens ajuda a adaptar-nos als requeriments de productivitat i competitivitat de l’empresa.

Centres productius

El compromís de Comforsa és desenvolupar solucions de forja amb un elevat grau de qualitat i competitivitat per tal de satisfer els nostres clients. Els 4 centres productius de Comforsa es troben a Catalunya, a la comarca del Ripollès: 3 a la població de Campdevànol i 1 a Ripoll.

Comforsa 2 Forja lleugera

Planta de forja lleugera ubicada a Campdevànol on es produeixen principalment malles i peces per a l’automació, entre altres. Som experts en peces amb un alt nivell de complexitat tècnica.

 • Pes net fins a 25 kg.
 • Premses mecàniques de 1.600 tones fins a 4.000 tones.
 • Instal·lacions: àrea total: 28.800 m² – àrea coberta: 12.450 m².

Productes: malles, segments, aranyes, fusells, balancins, segments, contrapesos.

Com arribar 

Tn de producció anual

m2 àrea total

Comforsa 3 Extrusió i mecanització
de mangons

Planta d’extrusió i mecanització de mangons per a eixos posteriors de camions i tràilers ubicada a Ripoll que disposa d’una línia totalment automatitzada.

 • Peces fins a 25 kg de pes per acers aliats al carboni.
 • Premses hidràuliques: 800 tones, 1.200 tones i 2.000 tones.
 • Instal·lacions: àrea total: 20.500 m² – àrea coberta: 13.300 m².

Productes: mangons per a eixos posteriors de camions,
mangons per a eixos de tràilers.

Com arribar 

mangons anuals

m2 àrea total

Comforsa 4 Mecanització de cigonyals

Planta de mecanització de cigonyals d’acer aliats al carboni i d’acers micro-aliats de dos metres de longitud.

 • Lots de volum mig i baix per a primers equips.
 • Planta totalment equipada amb centres de mecanitzat (CNC).
 • Màquines de fresat orbital, màquines automàtiques de foradat, tremp per inducció, centres de rectificat, cèl·lules d’equilibrat, polidores.
 • Instal·lacions: àrea total: 20.000 m² – àrea coberta: 8.000 m².

Productes: cigonyals per a motors dièsel mitjans i pesats, cigonyals per a motors marins, cigonyals per a motors estacionaris, cigonyals per a vehicles especials.

Com arribar 

cigonyals anuals

m2 àrea total

Comforsa 7 Forja pesada

Planta de forja pesada amb una premsa de 8.000 tones totalment automatitzada amb refredament controlat.

 • Estampació en calent d’acer aliats al carboni i d’acers microaliats.
 • Pes net màxim: 65 – 75kg.

Productes: mangons per a eixos posteriors de camions.
mangons per a eixos de tràilers, caixes diferencials,
aranyes per camions, braços d’agricultura.

Com arribar 

Tn producció anual

Comforsa 1Seu comercial

Seu comercial ubicada a Barcelona que facilita la implantació comercial al mercat interior i exterior. L’equip de personal d’aquest departament s’encarrega del procés de comercialització i venda dels productes de Comforsa.

Com arribar