Noticia publicada en El Ripollès Digital el viernes 7 de febrero de 2020.

Per primera vegada en els darrers quatre anys, Comforsa culmina una anualitat amb beneficis. Balanç positiu amb el final del 2019 que és la conseqüència dels canvis en la gestió de l’empresa. El resultat operatiu, abans de les provisions per apunts provinents dels exercicis 2015 al 2017, ha estat de 950.000 euros. Un cop descomptades les provisions, el benefici abans d’impostos d’aquest 2019 s’ha situat en 267.000 euros.

No ha estat fàcil arribar a obtenir beneficis, perquè el context econòmic no ha acompanyat. S’ha detectat una desacceleració dels mercats europeu i americà, que s’ha concretat en un descens de la demanda que ha afectat a tot el sector. Situació que també s’ha fet notar en la xifra de negocis de la companyia, que s’ha situat en els 60,7 milions d’euros, 14 milions inferior que en el 2018.

Les modificacions per revertir la situació de l’empresa han estat implementades per l’equip directiu actual, que està liderat per Reca Vidiella des de principis de 2018. Es destaquen les variacions introduïdes en la gestió de compres, la millora dels marges comercials, la reducció de les despeses accessòries, i sobretot, fent més eficients els processos interns de producció. Això permet augmentar la capacitat d’absorvir possibles fluctuacions dels mercats.

L’any passat Comforsa va rebaixar l’endeutament en 7’9 milions d’euros. Per tant, la càrrega financera de l’empresa serà menor en els anys futurs i contribueix a la millora de la competitivitat i la posició global de la companyia dins del seu sector. Enguany, Comforsa continuarà treballant per millorar la seva productivitat i seguir mantenint la bona línia de resultats. L’empresa ha seguit el seu pla d’estratègic d’inversions de 2’4 milions d’euros durant l’exercici del 2019.

Segons paraules del propi Reca Vidiella: ”Comforsa seguirà amb la nostra estratègia industrial, que persegueix una gestió molt acurada del procés d’industrialització. Tanmateix seguirem fent més eficient la gestió i el control de les despeses industrials i una racionalització de les inversions per tal d’incrementar la capacitat productiva, la competitivitat i l’excel·lència de tots els nostres productes, sempre aprofitant i potenciant el talent humà existent. Estem molt satisfets dels resultats positius aconseguits fruit del treball i l’esforç de tot l’equip humà que fa que aquesta empresa estigui recuperant la posició i els resultats que li corresponen.”