Activitat contractual

Voleu presentar una oferta?

Ompliu el nostre formulari de contractació

Tens un dubte?
Envia un correu a: contractacio@comforsa.com

Contractacions en curs
Actualment no hi ha contractacions en curs actives.
Contractacions en curs

No esborrar

Informació General

Òrgan de contractació: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Expedient: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Tipus de tramitació: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Tipus de Contracte: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Procediment de contractació: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Dades del contracte

Objecte del contracte: Lorem Ipsum is not simply random text.

Pressupost: Lorem Ipsum is not simply random text.

Durada: Lorem Ipsum is not simply random text.

Àmbit geogràfic: Lorem Ipsum is not simply random text.

Termini de presentació d’ofertes: Lorem Ipsum is not simply random text.

Dades de l’adjudicació

Data de l’adjudicació: Lorem Ipsum is not simply random text.

Dades de l’empresa contractista: Lorem Ipsum is not simply random text.

Denominació: Lorem Ipsum is not simply random text.

Import sense IVA: Lorem Ipsum is not simply random text.

Import amb IVA: Lorem Ipsum is not simply random text.

Documentació

Document 1 Document 2

Energia elèctrica 2021-2022

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient: Ex20A0201

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament d’energia elèctrica 2021-2022

Pressupost: 3.198.724,97€ més IVA anual

Durada: 2 anys, prorrogable 1 any més

Àmbit geogràfic: Campdevànol i Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 26/11/2020

Dades de l’anunci

Data de publicació: 12/11/2020

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 65310000 – 9 Distribució d’electricitat

Documentació

Plec energia 2021-2022

Ompliu el nostre formulari de contractació

GAS 2024

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient:  Ex24A11223

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament de gas 2024

Durada: entre 1  i  2 anys

Àmbit geogràfic: Campdevànol i Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 06/11/2022

Dades de l’anunci

Data de publicació: 23/10/2023

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Documentació

Plec gas 2024

Ompliu el nostre formulari de contractació

Energia elèctrica 2023

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient:  Ex23A0203

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament d’energia elèctrica 2023

Pressupost: 6.236.000 € més IVA anual

Durada: entre 5 anys i 12 anys

Àmbit geogràfic: Campdevànol i Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 18/06/2022

Dades de l’anunci

Data de publicació: 03/06/2022

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 65310000 – 9 Distribució d’electricitat

Documentació

Plec energia 2023

Ompliu el nostre formulari de contractació

Subministrament Gas Natural 2021-2022

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient: Ex20A0202

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament Gas Natural 2021-2022

Pressupost: 388.293,39€ anuals

Durada: 2 anys, prorrogable 1 any més

Àmbit geogràfic: Campdevànol i Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 10/12/2020 a les 23:59h

Dades de l’anunci

Data de publicació: 27/11/2020

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 09123000-7 Gas Natural

Documentació

Plec Gas Natural 2021-2022

Ompliu el nostre formulari de contractació

Subministrament de forns de revingut

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient: Ex20A0203

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament de dos forns de revingut 700º semicontinu

Pressupost: 2.200.000 €

Durada: 18 mesos

Àmbit geogràfic: Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 19/12/2020 a les 23:59h

Dades de l’anunci

Data de publicació: 04/12/2020

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 42000000-6 Maquinària Industrial

Documentació

Plec Clàusules Particulars

Plec Especificacions Tècniques

Ompliu el nostre formulari de contractació

Subministrament de premses hidràuliques per estampació - Grup 800

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient: Ex21A0201

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament de premses hidràuliques per estampació – Grup 800

Pressupost: 2.350.000 €

Durada: 20 mesos

Àmbit geogràfic: Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 15/03/2021 a les 23:59h

Dades de l’anunci

Data de publicació: 05/03/2021

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 42000000-6 Maquinària Industrial

Documentació

Plec Clàusules Particulars

Plec Especificacions Tècniques

Ompliu el nostre formulari de contractació

Contractació de les obres de millora de l'accés i entorn de Comforsa 3

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient: Ex21A0101

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: obres

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: Contractació de les obres de millora de l’accés i entorn de Comforsa 3

Pressupost: 312.000 €

Durada: 5 mesos

Àmbit geogràfic: Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 04/07/2021 a les 23:59h

Dades de l’anunci

Data de publicació: 23/06/2021

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 45200000-9 Treballs generals de construcció i obres d’enginyeria civil.

Documentació

Plec Clàusules Generals

Plec Especificacions Tècniques

Ompliu el nostre formulari de contractació

Homologació d'empreses de treball temporal per a la contractació de personal per a Comforsa

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient: Ex21A0301

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: Serveis

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: Homologació d’empreses de treball temporal per a la contractació de personal per a Comforsa

Pressupost: NA ja que només és homologació

Durada: 4 anys, prorrogable fins a 2 anys més

Àmbit geogràfic: Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 08/10/2021 a les 23:59h

Dades de l’anunci

Data de publicació: 22/09/2021

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 79620000-6 Serveis de subministrament de personal, inclòs treball temporal.

Documentació

Plec Clàusules Generals

Plec Especificacions Tècniques

Ompliu el nostre formulari de contractació

Contractació de serveis d'assessorament i mediació de contractes d'assegurances privades per a Comforsa

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient: Ex21A0302

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: Serveis

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: Contractació de serveis d’assessorament i mediació de contractes d’assegurances privades per a Comforsa

Pressupost: 73.364,13€

Durada: 4 anys, prorrogable fins a 4 anys més en pròrrogues de 2 anys (4 anys + 2 anys + 2 anys)

Àmbit geogràfic: Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 08/10/2021 a les 23:59h

Dades de l’anunci

Data de publicació: 22/09/2021

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 6651800 Serveis de Corredoria d’assegurances.

Documentació

Plec Clàusules Generals

Plec Especificacions Tècniques

Ompliu el nostre formulari de contractació

Contracte 2

Informació General

Òrgan de contractació: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Expedient: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Tipus de tramitació: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Tipus de Contracte: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Procediment de contractació: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Dades del contracte

Objecte del contracte: Lorem Ipsum is not simply random text.

Pressupost: Lorem Ipsum is not simply random text.

Durada: Lorem Ipsum is not simply random text.

Àmbit geogràfic: Lorem Ipsum is not simply random text.

Termini de presentació d’ofertes: Lorem Ipsum is not simply random text.

Dades de l’adjudicació

Data de l’adjudicació: Lorem Ipsum is not simply random text.

Dades de l’empresa contractista: Lorem Ipsum is not simply random text.

Denominació: Lorem Ipsum is not simply random text.

Import sense IVA: Lorem Ipsum is not simply random text.

Import amb IVA: Lorem Ipsum is not simply random text.

Documentació

Document 1 Document 2

Ompliu el nostre formulari de contractació

Contractacions finalitzades

No esborrar

GAS 2023

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient:  Ex23A11223

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament de gas 2023

Durada: entre 1  i  5 anys

Àmbit geogràfic: Campdevànol i Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 18/11/2022

Dades de l’anunci

Data de publicació: 08/11/2022

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Documentació

Plec gas 2023

Ompliu el nostre formulari de contractació

Energia elèctrica 2023

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, SAU

Expedient:  Ex23A0203

Tipus de tramitació: online

Tipus de Contracte: subministrament

Procediment de contractació: obert

Dades del contracte

Objecte del contracte: subministrament d’energia elèctrica 2023

Pressupost: 6.236.000 € més IVA anual

Durada: entre 5 anys i 12 anys

Àmbit geogràfic: Campdevànol i Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 18/06/2022

Dades de l’anunci

Data de publicació: 03/06/2022

Divisió lots: no

Nombre de lots: 1

Variants: no

Codi CPV: 65310000 – 9 Distribució d’electricitat

 

Dades de l’adjudicació

Data d'adjudicació: 20/06/2022

Contractació de serveis d’assessorament i mediació de contractes d’assegurances privades per a Comforsa

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Online

Tipus de Contracte: Serveis

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 22/09/2021

Dades del contracte

Objecte del contracte: Contractació de serveis d’assessorament i mediació de contractes d’assegurances privades per a Comforsa

Pressupost: 73.364,13€ + IVA 

Durada: 4 anys, prorrogable fins a 4 anys més en pròrrogues de 2 anys (4 anys + 2 anys + 2 anys)

Àmbit geogràfic: Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 08/10/2021 a les 23:59h

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 13/09/2021

Contractació de serveis d’assessorament i mediació de contractes d’assegurances privades per a Comforsa

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Online

Tipus de Contracte: Serveis

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 22/09/2021

Dades del contracte

Objecte del contracte: Contractació de serveis d’assessorament i mediació de contractes d’assegurances privades per a Comforsa

Pressupost: 73.364,13€ + IVA 

Durada: 4 anys, prorrogable fins a 4 anys més en pròrrogues de 2 anys (4 anys + 2 anys + 2 anys)

Àmbit geogràfic: Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 08/10/2021 a les 23:59h

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 13/09/2021

Homologació d’empreses de treball temporal per a la contractació de personal per a Comforsa

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Online

Tipus de Contracte: Serveis

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 22/09/2021

Dades del contracte

Objecte del contracte: Homologació d’empreses de treball temporal per a la contractació de personal per a Comforsa

Pressupost: NA ja que només és homologació 

Durada: 4 anys, prorrogable fins a 2 anys més

Àmbit geogràfic: Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 08/10/2021 a les 23:59h

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 13/09/2021

Contractació de les obres de millora de l'accés i entorn de Comforsa 3

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Online

Tipus de Contracte: Obres

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 23/06/2021

Dades del contracte

Objecte del contracte: Contractació de les obres de millora de l'accés i entorn de Comforsa 3

Pressupost: 312.000€ més IVA 

Durada: 5 mesos

Àmbit geogràfic: Centre COMFORSA Ripoll  (Comforsa 3)

Termini de presentació d’ofertes: 04/07/2021

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 05/07/2021

Contracte de subministrament d’energia elèctrica 2021 - 2022

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Subministrament

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 12/11/2020

Dades del contracte

Objecte del contracte: Subministrament d’energia elèctrica 2021-2022

Pressupost: 3.198.724,97€ més IVA anual

Durada: 2 anys, prorrogable 1 any més

Àmbit geogràfic: Centres COMFORSA – Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 26/11/2020

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 27/11/2020

Contracte de subministrament de Gas Natural 2021 - 2022

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Subministrament

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 27/11/2020

Dades del contracte

Objecte del contracte: Subministrament Gas Natural 2021-2022

Pressupost: 388.293,39€ anuals

Durada: 2 anys, prorrogable 1 any més

Àmbit geogràfic: Centres COMFORSA – Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 10/12/2020 a les 23:59h

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 11/12/2020

Contracte pel subministrament de dos forns de revingut

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Subministrament

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 04/12/2020

Dades del contracte

Objecte del contracte: Subministrament de dos forns de revingut 700º semicontinu

Pressupost: 2.200.000€

Durada: 18 mesos

Àmbit geogràfic: Centre COMFORSA – Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 19/12/2020 a les 23:59h

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 30/12/2020

Contracte pel subministrament de dues premses hidràuliques per estampació - Grup 800

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Subministrament

Procediment de contractació: Obert

Data de licitació: 05/03/2021

Dades del contracte

Objecte del contracte: Subministrament de dues premses hidràuliques per estampació - Grup 800

Pressupost: 2.350.000€

Durada: 20 mesos

Àmbit geogràfic: Centre COMFORSA – Ripoll

Termini de presentació d’ofertes: 15/03/2021 a les 23:59h

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació: 16/03/2021

Contracte de subministrament d’energia elèctrica 2019 - 2020

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Subministrament

Procediment de contractació: Subhasta

Data de licitació: 30/10/2018

Dades del contracte

Objecte del contracte: Subministrament d’energia elèctrica als diferents centres industrials de COMFORSA (punts de subministrament)

Pressupost: A raó del total de consum/tarifa.

Durada: 1 any + 1 any pròrroga.

Àmbit geogràfic: Centres COMFORSA – Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: Concurrència en dia de subhasta.

Dades d'adjudicació

Adjudicació: Endesa Energia S.A.U.

Data d'adjudicació: 21/11/2018

Contracte de subministrament de gas natural 2019 - 2020

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Subministrament

Procediment de contractació: Concurs

Data de licitació: 12/11/2018

Dades del contracte

Objecte del contracte: Subministrament de gas natural als diferents centres industrials de COMFORSA (punts de subministrament)

Pressupost: A raó del total de consum/tarifa.

Durada: 1 any + 1 any pròrroga.

Àmbit geogràfic: Centres COMFORSA – Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 10 dies

Dades d'adjudicació

Adjudicació: Alpiq Holding, SA

Data d'adjudicació: 11/12/2018

Contracte per a la recollida i compra de ferralla 2020

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Serveis

Procediment de contractació: Restringit (ofertes)

Data de licitació: 20/11/2019

Dades del contracte

Objecte del contracte: Serveis de recollida i compra de ferralla.

Pressupost: Preu unitari de servei.

Durada: 1 any

Àmbit geogràfic: Centres COMFORSA – Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies

Dades d'adjudicació

Adjudicació: Viuda de Lauro Clariana, S.L.

Data d'adjudicació: 18/12/2019

Contracte del servei de telefonia 2019 - 2021

Informació General

Òrgan de contractació: Comercial de la Forja, S.A.U.

Tipus de tramitació: Ordinari

Tipus de Contracte: Serveis

Procediment de contractació: Restringit (ofertes)

Data de licitació: 14/03/2019

Dades del contracte

Objecte del contracte: Serveis de telefonia.

Pressupost: Preu unitari de servei.

Durada: 1 any

Àmbit geogràfic: Centres COMFORSA – Ripoll / Campdevànol

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies

Dades d'adjudicació

Adjudicació: Vodafone España, SAU

Data d'adjudicació: 18/07/2019

Què diem?