L’augment de la facturació que s’ha produït entre setembre i octubre permetrà mitigar la caiguda generada per la COVID19 i presentar uns millors resultats a final d’aquest any 2020, dels que es preveien el mes de juliol

35 persones noves a la plantilla per cobrir les necessitats productives de la companyia

Comforsa continua treballant fort per fer front a la crisi econòmica de la COVID19. Així ho mostren els resultats aconseguits en aquests primers mesos posteriors a l’estiu del 2020. Durant els mesos de setembre i octubre, la facturació de l’empresa ha anat en augment i aquest creixement fa preveure que podrà mitigar a final d’aquest any 2020 els resultats previstos a meitats d’any, quan tota Europa estava en plena crisi econòmica. De fet, l’equip directiu tenia previst una caiguda significativa de la facturació aquest 2020, després d’un any 2019 positiu. El Director General, Reca Vidiella, comenta “Tot i així, ara mateix s’espera que es redueixi aquesta caiguda arran de l’augment de les comandes d’alguns dels nostres clients.”

Més enllà de la repercussió que poden representar aquests bons resultats a mig termini, que es veuran a final d’any, aquest augment de la facturació també ha portat novetats empresarials a curt termini, i és que en aquestes darreres setmanes ha permès a l’empresa ampliar la plantilla. Entre els mesos de setembre i octubre, Comforsa ha pogut contractar fins a 35 persones amb l’objectiu de poder absorbir tota la nova demanda que arriba a l’empresa. 35 nous treballadors, tots ells de la comarca del Ripollès en gran mesura i alguns d’Osona, deixant palès la vinculació amb el territori de Comforsa i la intenció de ser un dels pilars de la recuperació econòmica.