L’empresa COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.U ha desenvolupat el projecte “Model virtual de forja per l’obtenció d’un bessó digital del procés” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub.

El projecte ha consistit en desenvolupar un model virtual del sistema de conformat per forja, a través d’eines de simulació per elements finits, per obtenir el comportament precís del sistema que juntament amb les dades de sensors de la planta permetrà incidir de forma eficient sobre el seu control.