El passat 26 de juny Comercial de la Forja, SAU es va sotmetre a una rigorosa auditoria externa per tal d’avaluar els protocols establerts i les mesures de protecció adoptades per a prevenir el contagi del COVID-19.

El resultat de l’auditoria va ser altament satisfactori i l’empresa ha obtingut el certificat d’Empresa Segura COVID-19 per l’entitat d’acreditació APPLUS. Aquest certificat garanteix el compliment de totes les mesures establertes en la legislació espanyola i de totes les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut pel que fa a la prevenció del COVID-19.

Des de l’inici de la pandèmia, Comforsa ha demostrat que la salut de tots els seus treballadors i treballadores, així com la de tots els col·laboradors, col·laboradores i de les seves respectives famílies és una prioritat per a l’empresa.

Des de fa mesos, entre d’altres mesures, Comforsa segueix un estricte control d’accés a les seves instal·lacions que inclou la presa de temperatura corporal amb termòmetres sense contacte, l’ús obligatori d’Equips de Protecció Individual (com mascaretes i guants) i la desinfecció de mans i calçat.

Per tal de garantir les distàncies de seguretat entre els treballadors i reduir la concentració de treballadors en un mateix espai, Comforsa ha implementat mesures de flexibilització de la jornada laboral, incloent l’adopció de teletreball en els rols on ha estat possible i la reducció de jornada de 30 minuts per als torns de les plantes productives.

A més, l’empresa ha contractat actuacions extraordinàries de neteja i desinfecció del recintes d’us comú i ha ofert la realització d’un test ràpid de detecció del COVID-19 a tots els treballadors i treballadores i a personal extern de proveïdors que ofereixen els seus serveis en les instal·lacions de l’empresa de manera recurrent.  El nivell de participació ha estat molt alt, superant el 99% de tots els convocats i els resultats han estat molt satisfactoris, amb 0 casos d’infecció present.

L’acreditació com a Empresa Segura COVID-19 demostra el compromís de Comforsa a garantir la salut de tot el seu personal, així com la salut de totes les persones que hi tenen contacte i reafirma el compromís de l’empresa amb el seu territori i amb les persones que en formen part. A més, aquest certificat aporta la confiança que, en cas que es produís un rebrot de la pandèmia, Comforsa està preparada per a contenir els possibles contagis i així garantir la continuïtat de la seva activitat.