A Comforsa ens diferenciem dels nostres competidors pel nostre compromís en la qualitat i l’alt valor afegit dels nostres productes. Per aquest motiu l’empresa inverteix constantment en nova maquinària i millores en les instal·lacions per tal d’optimitzar els processos de producció i produir peces més precises i de més qualitat. Aquestes inversions també ens permeten millorar la seguretat dels treballadors, reduir costos i augmentar l’eficiència i la nostra competitivitat.

En els últims mesos, Comforsa ha invertit al voltant d’1,3 milions d’euros en torns, centres de mecanitzat i un escàner d’inspecció de qualitat. Aquestes inversions s’han repartit entre les diferents plantes productives, tal i com es detalla a continuació.

A Comforsa 2 hi hem instal·lat un escàner amb un sensor làser que crea una imatge real de la peça i la compara amb el disseny (model CAD). Això permet verificar les peces en tres dimensions durant el seu procés productiu i saber si la peça mesurada compleix totes les especificacions del plànol i, en cas que no sigui així, poder corregir les desviacions que es puguin trobar. Aquesta inversió ha costat uns 120.000€ i representa un salt tecnològic molt gran per Comforsa ja que ens permetrà millorar la qualitat dels nostres productes i la satisfacció dels nostres clients.

Comforsa 3 ha invertit 394.000€ en dos torns de dues torretes i 114.000€ en un torn de segat per tal d’augmentar la productivitat de les cèl·lules de mecanització de la planta. Les inversions substitueixen antiga maquinària que estava quedant obsoleta, al mateix temps que permeten reduir el temps dels processos de mecanització de cada peça i reduir la fatiga de les instal·lacions.

Les inversions de Comforsa 4 inclouen un centre de mecanitzat per extrems d’eixos amb suports de fre incorporats i una cèl·lula de mecanitzat per a caixes diferencials. El centre de mecanitzat ha costat 96.000€ i permet cobrir les necessitats de qualitat pels clients més exigents, ja que permet una producció molt més eficient i acurada que la maquinària anterior, amb menys parades requerides durant el procés de producció i un consum més baix d’eines.

La inversió de 415.000€ en la cèl·lula de mecanitzat per a caixes diferencials és necessària per als processos d’acabat de caixes diferencials produïdes a la planta de Comforsa 7, que conté la nova premsa de 8.000Tn. La inversió en aquesta premsa ha permès augmentar la capacitat productiva de Comforsa i la varietat de referències de caixes diferencials que es produeixen, fet que ha requerit nova maquinària per a fer front a les necessitats més complexes de mecanitzat. La cèl·lula consta de dos torns i un braç robòtic.

L’última inversió per a Comforsa 8, que és on fabriquen les matrius per a totes les plantes, és un centre de mecanitzat que permet mecanitzar matrius fins a 1.000 kg de pes, amb modalitat d’alta velocitat i amb una gran precisió. L’adquisició de 147.000€ és molt important sobretot per a poder fabricar les matrius per la premsa de 8.000Tn de Comforsa 7, ja que prèviament calia fabricar-ne algunes de manera externa. Aquesta inversió representarà una reducció de despeses molt important en la construcció dels utillatges de forja.