Des que es va incorporar el nou Director General de Comforsa el passat mes de gener del 2018, en Reca Vidiella, una de les seves prioritats ha sigut la de donar solució a les vibracions que estava causant l’activitat industrial de la nova planta de Comforsa 7, situada al carrer Puigmal de Campdevànol. “El respecte pel territori i la correcta integració de les nostres activitats industrials en la comunitat és una de les meves prioritats”.

L’equip directiu de Comforsa, liderat per la Direcció de Qualitat de Comforsa, es va posar a treballar per trobar una solució tècnica i va valorar diferents opcions. Finalment es va optar per la més innovadora i que donés el millor resultat garantit.

La solució tècnica finalment implantada ha estat una emprada als Estats Units que utilitza amortidors de fil d’acer inoxidable i que treballa totalment en sec sense olis d’amortidors. Es tracta d’amortidors de resposta exponencial i no lineals, com es fa habitualment. S’ha fet un disseny exclusiu, tant dels elements d’amortiment com del sistema d’elevació i muntatge per la maquinària de Comforsa 7. L’actuació s’ha realitzat durant el mes d’agost passat, durant l’aturada productiva d’estiu, ja que ha estat necessari aixecar la premsa principal -que té un pes de 800Tm- per tal de poder col·locar a sota els amortidors calculats.

Els resultats han estat els esperats i han estat corroborats per dues mesures oficials dels nivells de vibració, una per part d’una ECA (AV Ingenieros) i una altra pel propi Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En ambdues mesures els valor obtinguts han estat similars a un valor Law de 70 dB, que és un molt bon resultat, i que està 5 dB per sota dels nivells màxims permesos per la normativa.

Comforsa considera un èxit l’obra realitzada i una millora per tota la comunitat de Campdevànol. En aquests moments Comforsa resta a l’espera de la resolució del Consell Comarcal respecte a la sol·licitud per poder treballar en el tercer, quart i cinquè torn, que donaria opció a l’increment de llocs de treball. Actualment Comforsa 7 treballa a dos torns i dona feina a una quinzena de persones.